Taziki's Mediterranean Café

Directory_Tazikis_MediterraneanCafe.png
Directory_Tazikis_MediterraneanCafe.png

Taziki's Mediterranean Café

1.00

Monday: 11:00 AM - 9:00 PM
Tuesday: 11:00 AM - 9:00 PM
Wednesday: 11:00 AM - 9:00 PM
Thursday: 11:00 AM - 9:00 PM
Friday: 11:00 AM - 9:00 PM
Saturday: 11:00 AM - 9:00 PM
Sunday: 11:00 AM - 8:00 PM

919-371-2693

Add To Cart